Vegen til Utne Hotel

Museumsvegen 2, 5778 Utne

FLYPLASS

Nærmaste flyplass Flesland, Bergen – 120 km frå Utne

TETTSTADAR

Bergen – 122 km
Voss – 41 km
Jondal – 36 km
Odda – 45 km