BILETKUNSTNAR

Solfrid Aksnes
Født 1953

Solfrid Aksnes har si utdanning frå kunstakademia i Trondheim og Bergen. Ho uttrykkjer seg i fleire teknikkar, mellom anna i fotocollage og grafikk. I den seinare tid har ho gått tilbake til tresnittet, med fjella i Hardanger som inspirasjonskjelde. Aksnes har vore aktiv prosjektleiar og deltakar i mange kunstprosjekt i Harding Puls sin regi. Ho er også medlem i Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere.

Utdanning

  • 2007 Kurs i leiing av kunstprosjekt i offentleg rom, KHIB og KORO
  • 1974 – 1978 Kunstakademiet i Trondheim og i Bergen
  • 1973 – 1974 Kunstskolen i Trondheim

BILETKUNSTNAR

Solfrid Aksnes | Født 1953

Solfrid Aksnes har si utdanning frå kunstakademia i Trondheim og Bergen. Ho uttrykkjer seg i fleire teknikkar, mellom anna i fotocollage og grafikk. I den seinare tid har ho gått tilbake til tresnittet, med fjella i Hardanger som inspirasjonskjelde. Aksnes har vore aktiv prosjektleiar og deltakar i mange kunstprosjekt i Harding Puls sin regi. Ho er også medlem i Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere.

Utdanning

  • 2007 Kurs i leiing av kunstprosjekt i offentleg rom, KHIB og KORO
  • 1974 – 1978 Kunstakademiet i Trondheim og i Bergen
  • 1973 – 1974 Kunstskolen i Trondheim